Notícies

30-December-2023
Oferta d'Ocupació Pública. Policia Local

S'ha aprovat l'oferta d'ocupació pública ordinària de l'Ajuntament de Llubí per a l'exercici 2023, que conté  un

27-December-2023
Promoció del petit comerç i el producte de Mallorca 2023

L'Ajuntament de Llubí ha rebut un total de 19.400€ pel projecte de la Fira de la Mel i mostra d'empresa local, gràcie

30-November-2023
SOIB REACTIVA 2023

SOIB REACTIVA 2023
L'Ajuntament de Llubí ha obtingut una subvenció per a contractat 4 persones

28-September-2023
Aprovació inicial de la modificació Ordenança fiscal preu públic relatiu per a les prestacions de serveis de l’escola infantil i altres serveis educatius de 0 a 3 anys

L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de setembre de 2023, va acordar l'aprovació inicial de la m