Notícies

10-June-2021
VALORACIÓ DE MÈRITS I ENTREVISTA PERSONAL DEL PROCÉS SELECTIU DE PERSONAL PER A L'ESCOLA D'ESTIU
Els interessats tindran el termini de tres dies per a poder presentar les reclamacions que estimin oportunes.
27-May-2021
ESCOLA D'ESTIU
Llistat definitiu d'admesos i convocatòria d'entrevista personal.
11-May-2021
ENTREVISTA PERSONAL BORSÍ PER L'ESCOLA D'ESTIU 2021

El aspirants admesos que estudien i/o treballen fora de l'illa poden sol·licitar realitzar l'entrevista telemàticamen

30-April-2021
ADMESOS I EXCLOSOS ESCOLA D'ESTIU

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria

17-April-2021
Avui s’ha presentat l’escoleta Moixaina al poble de Llubí
En aquest acte han asistit la presidenta del Govern, Sra. Francina Armengol, la presidenta del Consell de Mallorca, Sra. Catalina Cladera, el conseller d’Educació, Sr. Martí March, i el director insular de Cooperació Local, Sr. Jaume Tomàs.