02. Acta Plenari de dia 15 de març de 2010


Source URL: https://llubi.cat/arxius-i-documents/actes-plens-2010/02-acta-plenari-de-dia-15-de-marc-de-2010