07. Acta Plenari de dia 28 d'octubre de 2010


Source URL: https://llubi.cat/arxius-i-documents/actes-plens-2010/07-acta-plenari-de-dia-28-doctubre-de-2010