08. Acta Plenari de dia 15 de novembre de 2010


Source URL: https://llubi.cat/arxius-i-documents/actes-plens-2010/08-acta-plenari-de-dia-15-de-novembre-de-2010