06. Acta Plenari de dia 20 de setembre de 2010


Source URL: https://llubi.cat/arxius-i-documents/actes-plens-2010/06-acta-plenari-de-dia-20-de-setembre-de-2010