15. Acta Junta de govern local de dia 12 de setembre de 2011


Source URL: https://llubi.cat/arxius-i-documents/actes-juntes-de-govern-2011/15-acta-junta-de-govern-local-de-dia-12-de-setembre