11. Acta Junta de govern local de dia 27 de Maig de 2013


Source URL: https://llubi.cat/arxius-i-documents/actes-juntes-de-govern-2013/11-acta-junta-de-govern-local-de-dia-27-de-maig-de