12. Acta Junta de govern local de dia 10 de Juny de 2013


Source URL: https://llubi.cat/arxius-i-documents/actes-juntes-de-govern-2013/12-acta-junta-de-govern-local-de-dia-10-de-juny-de