15. Acta Junta de govern local de dia 22 de Juliol de 2013


Source URL: https://llubi.cat/arxius-i-documents/actes-juntes-de-govern-2013/15-acta-junta-de-govern-local-de-dia-22-de-juliol-de