19. Acta Junta de Govern Local de dia 21 d'octubre de 2013


Source URL: https://llubi.cat/arxius-i-documents/actes-juntes-de-govern-2013/19-acta-junta-de-govern-local-de-dia-21-doctubre-de