01. Acta Plenari sessió ordinària de dia 18 de gener de 2016


Source URL: https://llubi.cat/arxius-i-documents/actes-plens-2016/01-acta-plenari-sessio-ordinaria-de-dia-18-de-gener-de-2016