02. Acta Plenari sessió ordinària de dia 15 de febrer de 2016


Source URL: https://llubi.cat/arxius-i-documents/actes-plens-2016/02-acta-plenari-sessio-ordinaria-de-dia-15-de-febrer-de-2016