08. Acta Plenari de dia 30 de maig de 2016


Source URL: https://llubi.cat/arxius-i-documents/actes-plens-2016/08-acta-plenari-de-dia-30-de-maig-de-2016