06. Acta Plenari de dia 9 de maig de 2016


Source URL: https://llubi.cat/arxius-i-documents/actes-plens-2016/06-acta-plenari-de-dia-9-de-maig-de-2016