10. Acta Plenari de dia 5 de setembre de 2016


Source URL: https://llubi.cat/arxius-i-documents/actes-plens-2016/10-acta-plenari-de-dia-5-de-setembre-de-2016