11. Acta Plenari de dia 19 de setembre de 2016


Source URL: https://llubi.cat/arxius-i-documents/actes-plens-2016/11-acta-plenari-de-dia-19-de-setembre-de-2016