06. Acta Comissió Informativa novembre 2016


Source URL: https://llubi.cat/arxius-i-documents/actes-de-comissions-informatives-2016/06-acta-comissio-informativa-novembre-2016