12. Acta Plenari de dia 21 de novembre de 2016


Source URL: https://llubi.cat/arxius-i-documents/actes-plens-2016/12-acta-plenari-de-dia-21-de-novembre-de-2016