El nostre municipi


El Municipi de Llubí té una superfície de 3.400 hes i una població de dret de 2435 habitants.
El municipi de Llubí, al Pla de Mallorca, famós per les seves tàperes, gaudeix de la tranquil·litat d'un paisatge d'ametlers i garrovers.

Etimologia

Procedeix del topònim romà "Castro-Lupino", que derivà en "Castell Llubí".

Situació Geogràfica

Llubí està situat al Pla de Mallorca, i la seva topografia és irregular. El nucli urbà es troba entre dos promontoris entre els quals passa el Torrent d'Aumadrà, que mor a l'Albufera de Muro. Nombroses carreteres que duen a les poblacions veïnes: Sa Pobla, Sineu, Santa Margalida, Maria de la Salut, etc.

Agricultura

Essencialment la pròpia de secà, sent l'ametller i el garrover els fruits més característics de la zona. Entre tots els conreus destaca el de la tàpera, tradicional en la vila des de temps immemorial i base d'una important indústria conservera. És, de bon tros, l'activitat agrícola més important de Llubí.

Indústria

Activitats industrials derivades de productes agraris, tals com conserves de tota mena i, molt especialment, la comercialització de la tàpera, en les seves moltes variants. És aquesta probablement la faceta industrial més coneguda de la vila, on també tenen fama les seves destil·leries, dedicades a l'obtenció i comercialització de licors de diversa índole.

Demografia

Els alts i baixos demogràfics van ser la constant a Llubí durant el primer terç del present segle. És no obstant això a partir de la dècada dels quaranta quan s'aguditza el procés de decreixement de la població llubinera, procés que arriba al seu punt màxim durant els anys seixanta, moment en el qual el despoblament de Llubí és més accentuada. A partir d'aquests anys la situació tendeix a estabilitzar-se i, encara quan el descens demogràfic continua, el seu ritme és molt més moderat i lent.


Source URL: https://llubi.cat/el-nostre-municipi