Convocatòria de subvencions destinades a famílies consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a activitats esportives i/o de lleure d'estiu en l'any 2023


Source URL: https://llubi.cat/arxius-i-documents/subvencions-municipals/convocatoria-de-subvencions-destinades-families