03. Acta Plenari sessió extraordinària urgent de dia 29 de febrer de 2016


Source URL: https://llubi.cat/arxius-i-documents/actes-plens-2016/03-acta-plenari-sessio-extraordinaria-urgent-de-dia-29-de