11. Acta Junta de govern local extraordinària de dia 8 de juny de 2011


Source URL: https://llubi.cat/arxius-i-documents/actes-juntes-de-govern-2011/11-acta-junta-de-govern-local-extraordinaria-de-dia