23. Acta Junta de Govern Local de dia 9 de desembre de 2013


Source URL: https://llubi.cat/arxius-i-documents/actes-juntes-de-govern-2013/23-acta-junta-de-govern-local-de-dia-9-de-desembre