24. Acta Junta de Govern Local de dia 19 de desembre de 2013


Source URL: https://llubi.cat/arxius-i-documents/actes-juntes-de-govern-2013/24-acta-junta-de-govern-local-de-dia-19-de-desembre