Organigrama administratiu

Raimundo Tomas Montis Sastre

 • Secretaria-Intervenció

 • Correu electrònic: secretaria@ajllubi.net

 • Telèfon: 971522002
   

Esperança Vanrell Far

 • Comptabilitat

 • Correu electrònic: evanrell@ajllubi.net

 • Telèfon: 971522002
   

Antonia Gual Buñola

 • Obres i Cadastre

 • Arxiu Municipal

 • Correu electrònic: agual@ajllubi.net

 • Telèfon: 971522002
   

Antònia Pol Cantallops

 • Tresoreria

 • Educació

 • Sanitat

 • Correu electrònic: apol@ajllubi.net

 • Telèfon: 971522002
   

Antònia Llompart Quetglas

 • Biblioteca

 • Cultura

 • Fires i Festes

 • Joventut

 • Jutjat de Pau i Registre Civil

 • Correu electrònic: allompart@ajllubi.net

 • Telèfon: 971522002
   

Xisca Rosselló Martorell

 • Registre

 • Guals

 • Plusvàlues

 • Cementiri

 • Correu electrònic: frossello@ajllubi.net

 • Telèfon: 971522002
   

Joan Bauzà Guardiola

 • Policia Auxiliar

 • Telèfon: 971522002 -  628529759

 • Correu electrònic: policia@ajllubi.net
   

Diego Amor Lara

 • Policia Tutor

 • Telèfon: 971522002 - 628529759

 • Correu electrònic: policia@ajllubi.net
   

Toni Valls Aletxa

 • Arquitecte

 • Telèfon: 971522002

 • Correu electrònic: tvalls@ajllubi.net


Source URL: https://llubi.cat/node/2145