Què visitar?

1-Església parroquial de sant Feliu

La part anterior del temple parroquial actual, fins a la quinta capella, fou constituïda a mitjan segle XVII; l'any 1650 ja estava feta la coberta. Entre 1870 i 1888, s'allargarà la nau segons es troba avui. Recentment s'han fet obres de renovació de l'absis i de l'altar i s'han col·locat vidrieres policromades als dos rosetons i a quatre finestrals ; s'ha celebrat la dedicació del temple l'11 d'octubre de 1992. 
Sobre el portal major hi ha un escut amb les armes de Catlar, Fortuny, Pont i Safortesa escut que abans de l'allargament es trobava sobre l'arc del presbiteri. El campanar, en el costat esquerra de la façana, s'alçà a finals del segle XVIII fins a la balconada; a principi del segle XX se li afegí el torrelló i la cúspide piramidal neogòtics.
La nau, que després de ser allargada resulta proporcionalment estreta, és coberta amb volta de canó; compta amb set capelles a cada part. La planta de l'absis és trapezoïdal; les pilastres i la volta, després de ser descrostades en la recent restauració, mostren el marès blanc del què son fetes. Presideix el retaule la imatge del titular sant Feliu, entre sant Pau apòstol i sant Antoni abat; a l'àtic, sant Pere.
La capella fonda és de planta hexagonal amb cimbori sobre arcs de mig punt i petxines. A la capella de nostra senyora del diví amor hi ha una urna amb ka imatge de la mare de déu Morta, pel que sembla, del segle XVIII. És notable el monumental retaule barroc de Sant Marçal. En el cor, enmig de la barana, hi ha un orgue, possiblement de Gabriel Thomas. La sagristia és coberta per dos trasts de volta de creueria, recolzada en un arc rebaixat, amb la data de 1895; en una dependència adjunta hi ha un petit museu del patrimoni artístic parroquial.

 

2-Creus de Terme, A Llubí es conserven quatre exemples d'aquesta popular construcció com són la creu del molí de son Rafal, la Creu de Son Ramis i sa Creu, al nucli urbà i la Creu de Son Setrill, al camí vell de Llubí a Muro.
La Creu del Molí de Son Rafal, que es localitza a la Plaça del Molí de Son Rafal. Feta en pedra de marès i d'estil barroc, destaca la inscripció de 1680 al fust de secció octogonal, mentre que al capitell, també octogonal, s'hi poden observar vuit figures.
Antigament, quan la creu estava a la ubicació original, s'hi feia la benedicció dels fruits del tres de maig. Després de la Guerra Civil Espanyola, la creu fou convertida en Creu dels "Caídos", i se li va col·locar la inscripció "Caídos por Dios i por la Patria". El 1957 es va modificar l'emplaçament.
La Creu de Son Ramis és la més antiga del poble i la que té més caràcter. Data de l'any 1686 i es localitza al carrer del Born, 38. Com l'anterior està feta en pedra de marès i d'estil barroc. Del fust, en destaquen la citada data del 1686 i l'escut de Son Ramis (una mà i un ram) i del capitell, les imatges de sants. A la creu hi apareixen, com sempre, Crist i la Verge amb el nin. 
Sa Creu. Aquesta creu, com succeeix en altres pobles, dona nom al carrer on s'ubica i està datada de l'any 1825. està realitzada en una combinació de pedra calcària i marès. Al fust, es pot llegir la data citada, a més d'una inscripció llatina.
Aquestes tres creus urbanes presenten una característica poc habitual, que és la forma de la pròpia creu, que és grega de braços rectes, al contrari de la majoria, que son llatines amb els braços també rectes. A la creu grega, els dos braços de la creu són iguals, mentre que a la llatina el braç vertical és més llarg que el transversal.
Finalment, al camí vell de Muro trobarem la Creu de Son Setrill, datada a la segona meitat del segle XVII i feta de pedra de marès. La base és de planta circular i el fust i el capitell són de secció octogonal. La creu és en aquest cas llatina amb els braços rectes.

 

3-Molins de Vent. Al terme de Llubí es localitzen 9 torres de molí, de les que cinc estan dins el nucli urbà i quatre a fora vila. Generalment es tracta de torres de molí amb cintell, de base quadrada o rodona, més de la meitat d'aquests molins son emprats com habitatges, és el cas dels molins de Son Rafal (plaça del Moli de Son Rafal,3), d'en Serra (camí vell de Sineu, 33), de can Moreu (Camí de ses coves, 123), de can Mulet (camí de ses coves), d'en Blanc (camí vell de Sineu), aquest darrer està molt ben conservat, i molí de can Moronell al camí vell de Sineu. Els quatre molins restants, o estan abandonats, com es moli des cos (carretera,63) o el de can Mulet (Camí de ses coves) i el molí de can corbera (camí de son Burguet); o el molí d'en Suau (carrer creu, 20) que actualment es fa servir com a museu.
Alguns encara presenten restes de la maquinària, com és el cas del molí des Cos, el molí d'en Suau i el molí d'en Serra.

 

4- Ermita del Sant Crist de la Salut del Remei.Està situada a un quilòmetre del casc urbá, quasi al límit amb Inca i s'hi pot arribar per una carretera asfaltada des del nucli urbà, o be a peu pel camí dit La Canastreta. Aquesta ermita va esser edificada 1'any 1896 per iniciativa del prevere Antoni Cladera Fornés i beneïda el setembre del mateix any.
Poc després de la construcció de l'ermita, l'edifici albergà una petita comunitat d'ermitans durant uns anys (1897-1900). A mitjan segle XX es reformà la cúpula i la sagristia es va convertir en cambril del Sant Crist.
Està sota l'advocació del Sant Crist de la Salut i del Remei, ben representat per una escultura de Lluis Galmés. En aquest oratori, també es venera la imatge de Nostra Senyora dels Àngels (que substitueix una verge sagrari d'un alt valor artístic que es destruí dins els anys 50). La talla actual data dels anys 70 i no té valor artístic. Tipològicament es un edifici de planta hexagonal amb una capella quadrada a la part posterior. La coberta es a base d'una cúpula nervada que condueix l'esquema hexagonal fins a esser rematat per una llanterna. Actualment s'hi celebra el pancaritat el dimarts després de Pasqua.

 

5- Vinagrella. Vinagrella es la possessió mes anomenada de Llubí i d'ella en destaquen la imponent torre defensiva, el celler i sobretot la capella. De la façana, en destaca el portal d'arc de mig punt, l'escut i el rellotge de sol, i de la capella, la volta de creueria i el portal d'accés amb decoració renaixentista.

 

6- Son Ramis (barri).Antigament l'actual nucli urbá de Llubí estava integrat per dos petits nuclis, el propi Llubí i l'establit de Son Ramis, que es comuniquen pel carrer de Santa Margalida, L'establit d'aquesta possessió data del segle XVII, i sembla esser que devers el XVIII les ampliacions dels dos nuclis urbans es toparen. Actualment Son Ramis agrupa unes 300 cases, algunes desocupades. Son aquí notables les cases antigues de rustiques façanes (especialment al carrer Arraval i de Sa Costa), la Creu de Son Ramis, el Moli d'en Serra i l'escut dels Ramis en una de les cases del barrí, Can Bo, que podria haver estat la casa pairal dels Ramis.

 

7- Talaiots dels Racons. El Conjunt des Racons està situat a les afores de Llubí, i a un costat de la carretera que du a Sineu. A la dreta de la carretera s'aixeca un talaiot circular en bon estat de conservació, amb portal i una altura de 5 m. A l'altra banda, una altra construcció circular, encara que pitjor conservada. Seguint la carretera, a la dreta, prop del Moli d'en Blanc hi ha un altre grup de construccions més arruïnades, entre les quals destaca un mur molt ben escairat que podria correspondre a un santuari.


Source URL: https://llubi.cat/node/2152