Convocatòria pública per a la provisió del càrrec de Jutge o Justgessa de Pau

16-June-2020

D'acord amb l'article 5 del Reglament del Consell General del Poder Judicial núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, s'anuncia la convocatòria pública per a la provisió del càrrec de Jutge o Jutgessa de Pau d'aquest municipi.