ESCOLA D'ESTIU 2022

31-May-2022

Queda obert el termini d'inscripció per a l'escola d'estiu 2022. Al document adjunt trobareu tota la informació.

INSCRIPCIÓ: Documentació a entregar a l’Ajuntament, abans de dia 15 de juny.

  • Full d’inscripció emplenat i signat
  • Autorització de sortida / fotogràfica emplenada i signada (si escau)
  • Justificant d’ingrés de la quota corresponent al servei inscrit
  • Fotocòpia de la targeta sanitària del nin / la nina i del DNI de la persona signant

REUNIÓ FAMÍLIES : dia 22 de juny a les 20.00 h a la Sala Multifuncional.