Autorització excepcional i individualitzada de la crema de residus agrícoles i forestals

24-October-2022

Als documents adjunts trobareu les instruccions que s'han de seguir per a l'atorgament de l'autorització excepcional i individualitzada de la crema de residus agrícoles, establerta a l'article 27.3 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular a les Illes Balears.