CONVOCATÒRIA D'ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT

03-April-2023

D'acord amb l'article 5 del Reglament del Consell General del Poder Judicial núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, s'anuncia la convocatòria pública per a la provisió del càrrec de Jutge o Jutgessa de Pau substitut d'aquest municipi.