Modificació puntual 1/2019

Modificació puntual de les normes subsidiàries 1/2019 relativa a la incorporació d'un vial públic al carrer Roca Llisa.