QUALIFICACIONS PROVA APTITUT FÍSICA POLICIA LOCAL

07-Julio-2020

D’acord amb la Base Setena de les Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 1 plaça vacant de la categoria de Policia Local de l’Ajuntament de Llubí mitjançant el procediment ordinari es realitza el següent ANUNCI de les qualificacions del 1er exercici «Prova d’aptitud física». 

El segon exercici “Prova de coneixements tipus test” es realitzarà dia 14 de juliol de 2020 a les 9.30 h al Casal d’Entitats de Llubí.