02. Acta Junta de govern local de dia 24 de gener de 2011


Source URL: https://llubi.cat/arxius-i-documents/actes-juntes-de-govern-2011/02-acta-junta-de-govern-local-de-dia-24-de-gener-de