19. Acta Junta de govern local de dia 14 de Novembre de 2011


Source URL: https://llubi.cat/arxius-i-documents/actes-juntes-de-govern-2011/19-acta-junta-de-govern-local-de-dia-14-de-novembre