16. Acta Junta de govern local de dia 9 de Setembre de 2013


Source URL: https://llubi.cat/arxius-i-documents/actes-juntes-de-govern-2013/16-acta-junta-de-govern-local-de-dia-9-de-setembre