BORSA EXTRAORDINÀRIA D'ASPIRANTS PER PROVEIR, COM A FUNCIONARIS INTERINS, PLACES VACANTS DE LA POLICIA LOCAL DE LLUBÍ

03-November-2015