Organigrama polític

Magdalena Perelló Frontera (MÉS)

 • Batllessa

 • Hisenda, Recursos Humans, Formació i Urbanisme

 • Correu electrònic: batlia@ajllubi.net

 • Telèfon: 971522002 

 

Antonia Maria Perelló Perelló (Feina per Llubí)

 • 1a tinent de batlle

 • Regidora de Fires, Festes, Joventut, Participació i Habitatge

 • Telèfon: 971522002 

 

Miquel Guardiola Capó (MÉS)

 • 2n tinent de batlle

 • Regidor de Benestar Social

 

Francesca Bauzà Gelabert (MÉS)

 • 3a tinent de batlle

 • Regidora de Educació, Cultura i Igualtat

 • Telèfon: 971522002 

 

Joana Aina Reus Perelló (MÉS)

 • Regidora d’Economia, Comerç, Agricultura, Turisme i Medi Ambient

 • Telèfon: 971522002 

 

Antoni Alomar Torrens (MÉS)

 • Regidor d'Esports i Manteniment

 • Telèfon: 971522002 

 

Toni Vallespir Perelló (Futur Llubí)

 • Regidor
   

Rafel Ramis Serra (Futur Llubí)

 • Regidor

Martina Celià Capó (Futur Llubí)

 • Regidora

Catalina Figuerola Bucklitsch (PP)

 • Regidora

Rafel Alomar Ferragut (PP)

 • Regidor