Organigrama polític

Magdalena Perelló Frontera (MÉS)

 • Batllessa

 • Hisenda, Recursos Humans i Urbanisme

 • Correu electrònic: batlia@ajllubi.net

 • Telèfon: 971522002 - 971857001
   

Miquel Guardiola Capó (MÉS)

 • 1r tinent de batlle

 • Regidor de d’Esports i Manteniment

 • Correu electrònic:esports@ajllubi.net

Francesca Bauzà Gelabert (MÉS)

 • 2a tinent de batlle

 • Regidora de Joventut, Dinamització i Habitatge

 • Correu electrònic: joventut@ajllubi.net

 • Telèfon: 971522002 - 971857001
   

Pere Joan Llompart Beltrán (MÉS)

 • 3r tinent de batlle

 • Regidor de Medi Ambient, i Agricultura

 • Telèfon: 971522002 - 971857001
   

Sílvia Ribas Nicolau (MÉS)

 • Regidora d’Educació i Cultura

 • Correu electrònic: educacioicultura@ajllubi.net

 • Telèfon: 971522002 – 971857001
   

Bartomeu Ripoll Planes (MÉS)

 • Regidor d’Economia, Comerç, Turisme i Comunicació

 • Correu electrònic: empresaiturisme@ajllubi.net

 • Telèfon: 971522002 – 971857001
   

Júlia González Bordas (Feina per Llubí)

 • Regidora de Benestar Social, Igualtat i Formació

 • Correu electrònic: serveissocials@ajllubi.net

 • Telèfon: 971522002 – 971857001
   

Antonia Maria Perelló Perelló (Feina per Llubí)

 • Regidora de Fires, Festes i Participació

 • Telèfon: 971522002 – 971857001
   

Toni Vallespir Perelló (Ciudadanos)

 • Regidor
   

Rafel Ramis Serra (Ciudadanos)

 • Regidor
   

Maria Ramis Garau (PP)

 • Regidora