Perfil del contractant

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LES LICITADORES I PUBLIC EN GENERAL SOBRE L'ACCÉS A LA INFORMACIÓ DE LES LICITACIONS I DOCUMENTACIÓ:

Des del 9 de març de 2018 i segons el que estableix la llei 9/2017 de Contractes del sector públic, els anuncis de de licitacions dels contractes de l’Ajuntament de Llubí i la resta de documentació de les licitacions que es publiquen en el present perfil del contractant es troba allotjada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Les persones interessades poden accedir a la informació i documentació dels contractes a travès dels links que per a cada contracte s’insereixen en aquesta web o bé directament a través de la web de la Plataforma de Contractació de l’estat.  

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE L'ESTAT

07-Novembre-2017
CONTRACTE OBRES ENLLUMENAT PLAÇA CARRETERA
Aquí teniu tota la informació necessària.
06-Març-2017
CONTRACTES OBRES MUNICIPALS 2017
D'acrod amb els plecs de clàusules i amb les invitacions d'empreses per a la licitació dels contractes següents: