CONTRACTES OBRES MUNICIPALS 2017

06-März-2017
- Instal·lació o adequació d'hidrants per emergències.
- Eliminació de barreres arquitectòniques al casal d'entitats.
- Enllumenat públic del sector Rector Tomàs.
- Rehabilitació centre socio-cultural sa farinera (Fase 1)