PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC AVINGUDA SON MARGET I CEMENTIRI

21-April-2023

S'exposa al públic el projecte d'obra ENLLUMENAT PÚBLIC DEL SECTOR MOLI (AVINGUDA SON MARGET) I SECTOR CEMENTIRI ADEQUAR-LO EN SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  per tal que pugui ser examinat i, en el seu cas, s'hi formulin les al·legacions pertinents.