Convocatorias

Notícies

06-Diciembre-2022
Estabilització de personal temporal
Convocatòria de quatre places de personal de neteja.
15-Diciembre-2022
Estabilització de personal temporal
Convocatòria de tres places de peó d'obres.
03-Diciembre-2022
Estabilització de personal temporal
Convocatòria d'una plaça d'auxiliar de biblioteca.
22-Noviembre-2022
Estabilització de personal temporal
Convocatòria de tres places d'auxiliar administratiu d'administració general.
03-Noviembre-2022
Procés selectiu d'una plaça de funcionari de carrera, auxiliar administratiu

D'acord amb les disposicions vigents, es fa públic que a la Junta de Govern, en sessió ordinària celebrada el dia 24