Oferta d'Ocupació Pública. Policia Local

30-Desembre-2023

S'ha aprovat l'oferta d'ocupació pública ordinària de l'Ajuntament de Llubí per a l'exercici 2023, que conté  una plaça de Policia Local.