MÉS ACCESSOS DIRECTES

Notícies

25-March-2020
Decret de batlia. Covid-19
En aplicació del reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma pe a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i d’acord amb la col·laboració entre administracions, amb la finalitat d’ajudar a fer front a la situació creada i aplicar les mesures excepcionals del citat Reial Decret la batlia d'aquest ajuntament ha resolt adoptar les mesures que es descriuen al decret adjunt.
13-March-2020
PROCÉS SELECTIU PER COBRIR COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA UNA PLAÇA DE POLICIA LOCAL
D’acord amb la “resolución del secretario de estado de política territorial y función pública de medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la administración general del estado con motivo del covid-19” i amb els criteris d’aquest tribunal de selecció s’ajorna la prova d’aptitud física relacionada amb el procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera una plaça de policia local.
27-February-2020
Activitats a Llubí
Març 2020.
14-February-2020
RUA 2020
El proper dissabte 22 de febrer es celebra la tradicional rua. trobareu la informació als documents adjunts.
14-February-2020
Obertura de vial entre l’UAC-2 i el C/ Carretera
A la plataforma de contractació de l'estat s'ha publicat la licitació per a la obertura del vial entre l’UA-2 i el C/ Carretera.
12-February-2020
Concurs logo dinar de quintades
L'Ajuntament de Llubí convoca un concurs per triar el millor LOGO que representi el DINAR DE LES QUINTADES 2020 organitzat pel Consell de Joventut d'acord amb les següents bases.