Serveis essencials de l'Ajuntament

30-Març-2020

- Atenció telefònica al públic

- Registre 

- Manteniment i reparació d’averies urgents dels carrers i instal·lacions municipals 

- Registre Civil 

- Cementeri 

- Comptabilitat 

- Neteja espais i instal·lacions municipals 

- Secretaria Intervenció