Decret de batlia. Covid-19

25-Març-2020

S'adopten les mesures que es descriuen a continuació:

Primera.- Es decreta el tancament de TOTES les instal·lacions municipals.

Segona.- Queden garantits la prestació dels serveis de competència municipal.

Tercera.- En tots els serveis, amb la finalitat d’evitar el desplaçament dels ciutadans I limitar la dels empleats públics, NO es farà altre atenció al públic que no sigui de forma telefònica, a través de seu electrònica o mitjançant correu electrònic: Els telèfons I direccions d’informació són els següents:

  • Serveis generals: 971.52.20. 02
  • Policia Local: 663.32.91.33 i 628.529.759
  • Padró habitants: apol@ajllubi.net
  • Tributs: frossello@ajllubi.net i evanrell@ajllubi.net
  • Urbanisme: agual@ajllubi.net
  • Registre Civil: arxiu@ajllubi.net
  • Registre: apol@ajllubi.net


Quarta.-Respecte l’organització administrativa estarà obert al públic per consultes telefòniques i/o telemàtiques dilluns de 09 h a 14h i de 16 h a 20 h i dimarts a divendres de 09h a 14 h.

Cinquena.- Es suspenen tots els terminis a tots els procediments tramitats en aquest Ajuntament de Llubí.

Sisena.- Queden suspeses totes les sessions o reunions d’òrgans col·legiats d’aquest Ajuntament.

Totes aquestes mesures es mantindran en vigor fins l’aixecament de la declaració de l’Estat d’Alarma.