BIBLIOTECA HUMANA

16-Novembre-2022
A les 18.00 h a la biblioteca

Que són les biblioteques humanes? Vols venir a escoltar-les? Cinc persones amb històries per compartir fan de llibres. Els lectors acudeixen per llegir-les, és a dir, conversar-hi. Un exercici en el qual es propicien converses obertes i honestes amb l’objectiu de portar a un millor coneixement, al respecte i a la cohesió social d’una comunitat.

Aquesta activitat forma part del projecte «Confluències», una proposta d’ISCOD - Illes Balears