Diada d'Aba

19-Novembre-2022

• 10:00 h DOTZE REINES, ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA I LA MILLORA DE L’ABELLA BALEAR Presentació, evolució del projecte i objectius a càrrec del coordinador Pablo Espejo .

• 11.00 h PRESENTACIÓ DE L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA SANITÀRIA APÍCOLA DE MALLORCA

• 12.00 h ELS EFECTES CURATIUS DELS PRODUCTES DEL RUSC a càrrec de l’Apiterapeuta de Barcelona Rosario Zamora .

• 15.30 h PLANTES FARRATGERES MEL·LÍFERES, MANEIG I EXPERIÈNCIES AL CAMP BALEAR a càrrec de Gori Lladó . Mestre de Taller de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. Consell de Mallorca. Apicultor. Formador en apicultura.

• 16.30 h AL·LÈRGIA A LA PICADA D’ABELLA, REVERSIÓ I TRACTAMENT a càrrec de l’Apiterapeuta de Barcelona Rosario Zamora.