IV JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

05-Novembre-2022
A les 09.30 h al Teatre Municipal

PONÈNCIES dels blocs temàtics ESPAI I TERRITORI i PERSONES I SOCIETAT.